Gebruiksvoorwaarden

A. Geldigheid van de gebruiksvoorwaarden

1. Al onze zakelijke relaties zijn gebaseerd op deze gebruiksvoorwaarden. We erkennen geen voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onze gebruiksvoorwaarden, tenzij we uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.

Bijvoorbeeld auteursrechten

1. Wij streven ernaar om de auteursrechten van de grafieken, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die we zelf hebben gemaakt of om licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties te gebruiken en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet alleen worden getrokken op basis van de loutere vermelding!

2. Het copyright voor gepubliceerde materialen (afbeeldingen, objecten, teksten) die door ons zijn gemaakt (gemarkeerd met © www.ClipProject.info, © www.CartoonClipartFree.info of © www.Malseiten charge.com blijft uitsluitend bij ons. Deze materialen zijn alleen voor de gebruiken niet-commerciële projecten (persoonlijk, privégebruik) Vast en zeker. Elk verder gebruik, met name opslag in databases, publicatie, vermenigvuldiging en elke vorm van commercieel gebruik, evenals openbaarmaking aan derden - ook in delen of in herziene vorm - zonder onze schriftelijke toestemming is verboden.

3. Bij gebruik van de afbeeldingen in internetprojecten zou dit moeten zijn actieve link of er ontstaat een verwijzing (voetnoot) bij gebruik in gedrukte media op www.malseitenkostenlos.com of op www.clipproject.info.

Voorbeeld van een actieve link: Gratis kleurplaten

C. Referenties en links

1. We benadrukken nadrukkelijk dat we geen invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Daarom distantiëren wij ons hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte pagina's op de gehele website, inclusief alle subpagina's. Deze verklaring is van toepassing op alle links op de homepage en op alle inhoud van de pagina's waarnaar links of banners leiden.

2. (Deeplinks) In de uitspraak v. 17.07.2003/259/00 (Az: I ZR 96/03; persbericht XNUMX/XNUMX) heeft besloten dat het plaatsen van zogenaamde deep links geen inbreuk maakt op de auteursrechten van de gelinkte providers. Een oneerlijke uitbuiting van de diensten van de aanbieders door het leggen van deep links werd eveneens afgewezen.

D. Privacy

1. Indien de mogelijkheid tot het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, vindt het invoeren van deze gegevens vrijwillig plaats. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.

2. Het gebruik van de contactgegevens die in het impressum of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen zijn gepubliceerd door derden om informatie te verzenden die niet uitdrukkelijk is gevraagd, is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails die dit verbod overtreden.

3.Google Analytics
Als deze website Google Analytics gebruikt, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"), kan uw browser een cookie opslaan die is verzonden door Google Inc. of een derde partij die een analyse van uw gebruik van deze website mogelijk maakt. De op deze manier verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. U kunt de installatie van cookies voorkomen. Hiervoor moet u in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" selecteren (in Internet Explorer onder "Extra's / Internetopties / Gegevensbescherming / Instellingen", in Firefox onder "Extra's / Instellingen / Gegevensbescherming / Cookies"). Wij willen u erop wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

Bron: nr. 8.1. van de voorwaarden van Google Analytics (Plaats)

4. Google AdSense
Als Google Adsense, een webadvertentieservice die wordt aangeboden door Google Inc., VS ("Google"), advertenties (tekstadvertenties, banners, enz.) op deze website plaatst, kan uw browser een cookie opslaan die is verzonden door Google Inc. of een derde feest. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd door Google Inc. of derden. Daarnaast gebruikt Google Adsense ook zogenaamde "WebBacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, die kan worden gebruikt om eenvoudige acties zoals bezoekersverkeer op de website vast te leggen, te verzamelen en te evalueren. De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google gebruikt de op deze manier verkregen informatie om uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties te evalueren. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. U kunt de opslag van cookies op uw harde schijf en de weergave van webbakens voorkomen. Hiervoor moet u in uw browserinstellingen "geen cookies accepteren" selecteren (in Internet Explorer onder "Extra's / Internetopties / Gegevensbescherming / Instellingen", in Firefox onder "Extra's / Instellingen / Gegevensbescherming / Cookies").

Bron: Algemene voorwaarden Google Adsense (Plaats)

E. Aansprakelijkheid

1. Het gebruik van deze site is geheel op eigen initiatief en op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteurs van deze website met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteurs opzettelijk hebben gehandeld of er bestaat een grove nalatige fout. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

F. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

1. Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.© Auteursrecht door www.ClipartsFree.de - Gratis kleurplaten om in te kleuren en uit te printen